Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Nadzieja alkoluz.pl

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Nadzieja


Alkoholizm leczenie

Terapia ambulatoryjna leczenia uzależnień w prywatnym ośrodku "Nadzieja" prowadzona jest zawsze wobec każdego pacjenta "do skutku". Czyli do momentu, aż nie mamy pewności, że jest on zdrowy. Pacjent po każdej sesji wraca do rodziny oraz do swoich obowiązków. Nie przerywa pracy i ma wsparcie najbliższych. W trakcie terapii Nasi specjaliści pomagają również najbliższym pacjenta. Skutki, jakie uzyskuje się po skorzystaniu z terapii ambulatoryjnej to: zachowanie stałej abstynencji od środków odurzających i psychoaktywnych, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zerwanie kontaktów ze środowiskiem, które miało negatywny wpływ na pacjenta.

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Nadzieja
Tel.: +48725309300
Obornicka 86 / 1
51-114 Wrocław
dolnośląskie
NIP: 52137324802018 www.kolorysieci.pl - Content copyright