KMR Consulting Robert Mazur kmrconsulting.pl

Przygotowanie i opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem


Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Przygotowanie i opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem warto zlecić Naszej firmie, KMR Consulting. W skład DZPW wchodzi standardowo siedem części. Część I to informacje ogólne, część II poświęcona jest strukturze zarządczej dokumentu, część III to charakterystyka zagrożeń, część IV dotyczy oceny zagrożeń wybuchem, część V poświęcona jest ocenie ryzyka wybuchu, część VI obejmuje kwestie techniczno - organizacyjne, a część VII załączniki, schematy, instrukcje i dokumenty dodatkowe. Każdy dokument przygotowany jest zgodnie z wymaganymi procedurami. Dzięki niemu, można w kompleksowy sposób przygotować techniczno - organizacyjne środki zapobiegające wybuchom.

KMR Consulting Robert Mazur
Tel.: 690360998
Jutrzenki 14
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie
NIP: 65723784122018 www.kolorysieci.pl - Content copyright