Noce Kościołów 2017 - Patronat Honorowy


Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Drodzy Archidiecezjanie,

Bieżący rok upływa w Kościele powszechnym pod znakiem setnej rocznicy objawień Matki Boże w Fatmie. W naszym kraju zwracamy szczególną uwagę na Maryję, przeżywając 300-lecie koronacji Jej jasnogórskiego wizerunku. Dla diecezji wrocławskiej natomiast jest to czas związany z 750. rocznicą kanonizacji św. Jadwigi oraz 20. rocznicą 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i wizyty św. Jana Pawła II na Dolnym Śląsku. Wydawać by się mogło, że wszystkie te wydarzenia są odległe od siebie, zarówno pod względem czasowym, jak i geograficznym. Łączy je jednak osoba Papieża Polaka – wielkiego czciciela Najświętszej Maryi Panny, zarówno w Jej fatimskim, jak i jasnogórskim wizerunku, a także czciciela św. Jadwigi Śląskiej, którą sam Ojciec Święty określił mianem patronki Jego wyboru na Stolicę Piotrową. Dlatego bardzo się cieszę, że tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów” przywołują te ważne dla nas – ludzie wierzących – rocznice. Pamięć o nich stanowi nie tylko element budowania i umacniania własnej tożsamości chrześcijańskiej. Jest także pewnym bogactwem, który mamy do zaoferowania naszej dużej i małej Ojczyźnie. W czasie „Nocy Kościołów” otwieramy świątynie na: dialog, konferencje, dyskusje panelowe, koncerty i wystawy. Przypomnimy sobie w ten sposób m.in. treści objawień Matki Bożej w Fatimie oraz nauczanie św. Jana Pawła II. Obecny 20 lat temu we Wrocławiu Papież Polak chciał, by po jego wizycie oraz kongresie powstał przede wszystkim żywy pomnik w postaci konkretnych gestów miłosierdzia. Spełniając to pragnienie Ojca Świętego chcemy podczas „Nocy Kościołów” przywołać cierpiących braci, poszkodowanych w wyniku działań wojennych w Syrii. 25 czerwca zakończymy trwającą prawie 3 miesiące akcję „Dar dla Aleppo”, którą podjęły Kościoły chrześcijańskie na Dolnym Śląsku, a której celem jest pomoc w odbudowie szpitala w tym syryjskim mieście. Dlatego pośród wielu punktów bogatego programu „Nocy Kościołów” zapraszam Was szczególnie tego dnia przed wrocławską katedrę na koncert pt. „Nieśmiertelni”. Okażemy w ten sposób naszą bliskość i solidarność z prześladowanymi chrześcijanami na Bliskim Wschodzie.

Spotkajmy się podczas „Nocy Kościołów”! Serdecznie zapraszam

+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski


Włodzimierz R. Juszczak
Biskup Wrocławsko-Gdański Kościoła Greckokatolickiego

W tym roku przypada 20-lecie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego „Eucharystia i Wolność” podczas jakiego Ojciec Święty Jan Paweł II, jako Dar Kongresowy, przekazał na własność grekokatolikom wrocławski kościół pw. św. Wincentego i św. Jakuba przy Placu Nankiera i ustanowił katedrą Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej. W liście Ojca Świętego Jana Pawła II czytamy m.in.: Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz przekazuje na moje ręce kościół Świętego Wincentego. Z wdzięcznością przyjmuję ten „Dar Kongresowy” i przekazuję go Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej obrządku greckokatolickiego. Kościół ten ustanawiam dziś Katedrą nowej Diecezji ze stolicą we Wrocławiu. Niech nowa świątynia katedralna będzie znakiem przykładnej współpracy obu obrządków w tym mieście. Nowej Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej i jej pierwszemu Biskupowi z serca błogosławię. Wrocław, 1 czerwca 1997 roku. Jan Paweł II Dziś można mówić, że decyzja Świętego Papieża Jana Pawła II o ustanowieniu kościoła św. Wincentego we Wrocławiu katedrą nowoutworzonej Eparchii Wrocławsko-gdańskiej, była proroczą szczególnie dzięki obecności braci i sióstr z Ukrainy. Dziękując za życzliwą współpracę, łączę wyrazy szacunku i najlepsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w tę cenną i potrzebną inicjatywę jaką jest Noc Kościołów. ks. bp Włodzimierz Juszczak – ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego


Waldemar Pytel
Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Pragnę wyrazić radość z zaproszenia, które Radio Rodzina skierowało do Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, aby wziąć udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – Noce Kościołów. Po raz kolejny możemy przeżywać tę imprezę w duchu ekumenizmu i wzajemnego poznawania się poprzez otwarcie naszych świątyń. Ten rok jest dla naszego Kościoła szczególnym czasem. Po pierwsze wspominając wydarzenia sprzed 500 lat pragniemy reflektować je w duchu pojednania, krytycznego spojrzenia na historię, a przede wszystkim w świadomości tego, że Kościół musi się nieustannie reformować, dlatego Reformacja trwa 500 lat, a nie wydarzyła się 500 lat temu. Po drugie reflektujemy 20. lecie wrocławskiego Kongresu Eucharystycznego i jego niesłychanie ważny i pozytywny wymiar ekumeniczny, którego punktem szczytowym była niezapomniana ekumeniczna modlitwa z Papieżem Janem Pawłem II w Hali Stulecia. Mam nadzieję, że obie rocznice staną się dodatkowym bodźcem dla Nocy Kościołów, która mam nadzieję, odniesie także w tym roku sukces i stanowić będzie istotny przyczynek do jeszcze lepszego poznawania się oraz ściślejszej współpracy ekumenicznej na niwie Wrocławia. Życzę uczestnikom tegorocznej edycji Nocy Kościołów wielu wspaniałych, duchowych przeżyć i z serca błogosławię. + Waldemar Pytel Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

abp Jerzy
Arcybiskup wrocławsko-szczeciński i ordynariusz WP Polskiej Cerkwii

Dzień i noc ma w Biblii głęboką symbolikę. Każdy dzień po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa to znak i jasność nowego świata, w oczekiwaniu na Ósmy, nie kończący się  Dzień „ nie znający zachodu” który ma nastać . Natomiast  noc, to symbol  świata doczesnego, oczekujący zbawienia,  świata często bezdusznego i przynoszącego wiele cierpienia. Niemniej, wszystkie liturgiczne oficja –nabożeństwa powszednie jak i świąteczne, zaczynają się właśnie z wieczora poprzedzającego dzień. Dzień i noc –czas- jest w rękach Boga. W Cerkwi Prawosławnej od III w. funkcjonuje w życiu liturgicznym nabożeństwo „Panichis” gr. Παννυχίς ,co oznacza „całą noc” i jest ono poświęcone modlitewnemu czuwaniu i modlitwie za zmarłych. Innym okazałym nabożeństwem jest połączenie Nieszporów i Jutrzni czyli „Całonocne czuwanie” gr.’αγριπνία Παννυχις”- celebrowane w wigilijne przedświąteczne wieczory, a także z soboty na niedzielę. Ojcowie Kościoła objaśniają praktykę nocnego czuwania jako eschatologiczne  oczekiwanie na Wtóre Przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, oraz „wypracowaniem” w człowieku dążenia do uniknięcia grzechu. „Noce Kościołów” to bez wątpienia dobre i ważne wydarzenie kościelne dla aktywnych chrześcijan, natomiast dla wielu innych pozostanie wydarzeniem kulturalno –socjologicznym. Posiłkując się słowami mojego wielkiego poprzednika na wrocławskiej prawosławnej Katedrze Arcybiskupiej, śp. Arcybiskupa Jeremiasza, pozwolę sobie przypomnieć Jego słowa z poprzednich edycji „ Nocy Kościołów”: „…Przypomnienie roli Kościołów w historii Europy i świata jest jednak mniej ważne niż przypomnienie współczesnemu chrześcijaninowi podstawowych elementów nauczania Ewangelii. Do najważniejszych należy miłość do Boga i człowieka oraz modlitwa. Musimy pamiętać, że bez życia wypełnionego realizacją miłości w życiu codziennym i bez modlitwy świat istnieć nie może. Będzie skłaniał się ku upadkowi i samozagładzie. Modlitwa, szczególnie nocą, jest wydarzeniem, w którym uczestniczy nie tylko człowiek ale i aniołowie, a także całe stworzenie (por.Rz.8,19-23)…”koniec cyt. Jakże są te słowa aktualne także dziś! Wszystkim uczestnikom „Nocy Kościołów” życzę, aby w te  ciepłe czerwcowe wieczory, nie ograniczyli się tylko do bycia  „zachodzącymi -przychodniami” do naszych świątyń, nie zatrzymali się tylko na estetyce wnętrza, czy  danego wydarzenia tej „Nocy”, ale stali się na nowo uczniami Jezusa i zechcieli otworzyć swoje serca i ducha na „ nocne” słowa Zbawcy z Ogrodu Getsemani  zawarte w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 26, od wersetu 31 aż do 41:„…Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Ufam, że po spotkaniu z życzliwym, mądrym i pokornym duszpasterzem, czy też innym -godnym miejsca świątynnego- wydarzeniu, będziemy mogli po powrocie do swych domów i złożeniem powiek do snu, powiedzieć za psalmopiewcą Dawidem prorokiem  i królem:„ Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego... Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają”(ps.84). Błogosławieństwo Pańskie na was, przez Jego łaskę i Miłość do człowieka teraz i zawsze!. + Jerzy – Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.

 

© 2017 Radio Rodzina | Źródła zdjęć | Projekt strony: Adam Kiwała | projekt logo NK: Justyna Maja Telejko
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niego oznacza akceptację tego faktu