Noce Kościołów 2011- Patronat Honorowy

Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Katolickie Radio Rodzina organizuje w dniach 24-26 IV 2011 r. dla mieszkańców Wrocławia spotkania pod nazwą Noce Kościołów. Jest to szczególny rok wdzięczności Panu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II.M

Dla uczestników Nocy Kościołów przygotowane zostały celebracje liturgiczne, koncerty muzyczne, a także możliwości uczestniczenia w dyskusjach i wykładach, podejmujących tematykę obecności chrześcijan we współczesnym świecie.

Idea Nocy Kościołów – budowania porozumienia i dialogu pomiędzy ludźmi na gruncie chrześcijaństwa – wpisuje się w cenne tradycje Wrocławia, miasta otwartego, miasta spotkań. Wierzę, iż wydarzenie – Noce Kościołów – na stałe wpisze się w obchody Dni Wrocławia.

Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Wyrażam wielką radość, że projekt Noce Kościołów z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu, że w roku 2011 obejmuje także Czechy i Ukrainę, a więc nabiera charakteru międzynarodowego. Świadczy to o powszechności Kościoła. Składam gratulacje i słowa podzięki Organizatorom tego przedsięwzięcia, nade wszystko: Katolickiemu Radiu Rodzina we Wrocławiu. Jest to bogata i ważna oferta dla wszystkich poszukujących pełniejszej prawdy o Kościele i kulturze chrześcijańskiej. Niesie możliwość spotkania z ciekawymi osobistościami, ludźmi kultury, nauki, sztuki i religii. Wyrażam radość i wdzięczność, że mieszkańcy Świdnicy i okolic będą mieli znowu możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, paneli dyskusyjnych i koncertów. Wszystkich organizatorom, wykonawcom i uczestnikom tegorocznej edycji Nocy Kościołów życzę wielu duchowych, owocnych doświadczeń i przeżyć.


Włodzimierz Juszczak
Biskup Eparchii Wrocławsko-‑Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

Ewangelizacja jest dla Kościoła drogą ponownego odkrywania Boga przez chrześcijan. To dzieło pod nazwą – „Noce Kościołów” – zainicjowane kilka lat temu, a z takim rozmachem realizowane we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Polsce i na Ukrainie odczytuję właśnie jako jeden ze sposobów ewangelizacji. Chrześcijaństwo i Kultura przenikały się od zawsze prowadząc człowieka do Stwórcy. Błogosławię temu dziełu i życzę, aby wychodziło na przeciw potrzebom ludzkich serc.

Jan Vokal
Biskup Hradec Kralove

Drodzy przyjaciele z Polski, Czech i Ukrainy, Serdecznie Was witam z Hradce Králové. Kralovehradecka diecezja dołącza się swymi dwoma parafiami – Police nad Metuji i Broumovem – do wydarzenia nazwanego „Noce Kościołów”, aby wzmocnić przynależność z wierzącymi ze sąsiedniej Polski. W Czeskiej Republice już była podobna „Noc Kościołów“ 27. maja 2011, prezentująca wielobarwny duchowny oraz kulturalny program i spotkała się z przychylnością publiczności. Chcę dodać otuchy organizatorom „Nocy Kościołów”, żeby byli odkrywcami sposobów, jak głosić dzisiejszemu człowiekowi Ewangelię. Przecież młodzi i starsi bardzo potrzebują spotkać się z Bogiem! Chcę życzyć wszystkim, którzy wejdą do otwartych drzwi kościołów, żeby tu przeżyli rzeczywisty Boży dotyk i impuls do dobrego i prawdziwego życia. Udzielam błogosławieństwa.

František Václav Lobkowicz
Biskup Ostrawsko-Opawski

Drodzy przyjaciele,
Miło mi, że mogę was pozdrowić w związku z „Nocą Kościołów”, organizowaną w naszej Diecezji Ostrawsko-Opawskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa razem z diecezjami w Polsce i na Ukrainie. „Noc Kościołów” z jednej strony jest inicjatywą wierzących, którzy przygotowują programy i czynności związane ze zwiedzaniem kościołów, z drugiej strony to stale większe zainteresowanie publiczności, która odpowiada na to ciekawe zaproszenie. Przed nami jest więc okazja do przekroczenia bram poszczególnych kościołów. Kościołów, których atmosfera przestrzeni, architektury lub przygotowanych części programu może na nas oddziaływać.

Kościół jest miejscem, w którym nieustannie mogę odkrywać coś nowego. Szczegóły, których dotychczas nie zauważyłem, przemyślność architekta, piękno przedmiotu sztuki. Jednak kościół jest także miejscem, które oddziałuje na duszę człowieka. Zresztą wiadomo, że wnętrze człowieka bywa często porównywane do świątyni, jako coś świętego. Może właśnie to podobieństwo człowieka ze świątynią jest tym, co do nas przemawia i co nas pociąga. Przecież ile razy wstępujemy do kościoła właśnie z powodu nierównowagi w naszej wewnętrznej świątyni. Z kościołem ściśle łączy się także pewne misterium, które przekracza nasze codzienne poznanie. Przeczucie czegoś nieoczekiwanego, tajemnica piękna, duch minionych stuleci, fascynująca przestrzeń, święty spokój, cisza… Wierzę, że również to odkryjecie podczas wizyty któregoś z kościołów. Życzę wszystkim odwiedzającym i tym, którzy przygotowują program w poszczególnych kościołach, by ta noc była nocą, która cieszy i wzbogaca, która daje swoje tajemnice, która wzbudza pragnienie światła. Życzę wiele pięknych przeżyć i spotkań. Niech „Noc Kościołów 2011” będzie dobrze wybraną chwilą, czasem, który nas pocieszy i zbliży

Leon Dubrawski
Biskup Kamieniecko-Podolski

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość, iż tegoroczna edycja „Nocy Kościołów” odbędzie się na terenie diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. W tym roku mija 20 rocznica jak Błogosławiony Jan Paweł II reaktywował struktury Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie.

Jako pasterz Kamieniecko-Podolskiej diecezji wyrażam moją wdzięczność J.E. Ks. Arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu, Metropolicie Wrocławskiemu za troskę i promocję chrześcijańskich wartości oraz otwartość serca na Kościół na Ukrainie, gdzie w tym roku mogą się odbyć „Noce Kościołów”. Dziękuję również wszystkim pracownikom Katolickiego Radia „Rodzina”, że poprzez swoją pracę czynią możliwym uczestniczenie w tych Europejskich Dniach Dziedzictwa Chrześcijańskiego „Nocy Kościołów” chrześcijan na Ukrainie, która ma ponad tysiącletnią chrześcijańską tradycję. Obejmując patronat honorowy nad tym wydarzeniem artystycznym, cieszę się, że Kościół Kamieniecko-Podolski może dołączyć się do promowania chrześcijańskich wartości wspólnej Europy.

Wyrażam nadzieję, że odwiedzanie Kościoła na Ukrainie przyniesie niezapomniane przeżycia duchowe i kulturalne.

Jan Vokal
Biskup Hradec Kralove

Drodzy przyjaciele z Polski, Czech i Ukrainy,
Serdecznie Was witam z Hradce Králové. Kralovehradecka diecezja dołącza się swymi dwoma parafiami – Police nad Metuji i Broumovem – do wydarzenia nazwanego „Noce Kościołów”, aby wzmocnić przynależność z wierzącymi ze sąsiedniej Polski. W Czeskiej Republice już była podobna „Noc Kościołów“ 27. maja 2011, prezentująca wielobarwny duchowny oraz kulturalny program i spotkała się z przychylnością publiczności. Chcę dodać otuchy organizatorom „Nocy Kościołów”, żeby byli odkrywcami sposobów, jak głosić dzisiejszemu człowiekowi Ewangelię. Przecież młodzi i starsi bardzo potrzebują spotkać się z Bogiem! Chcę życzyć wszystkim, którzy wejdą do otwartych drzwi kościołów, żeby tu przeżyli rzeczywisty Boży dotyk i impuls do dobrego i prawdziwego życia. Udzielam błogosławieństwa.

Cieszę się bardzo, że Europejskie dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów” odbędą się na Ukrainie.

Serdecznie witam wszystkich uczestników tej akcji. Niech to służy promocji kultury, porozumieniu i dialogowi miedzy chrześcijanami Europy i wszystkimi mieszkańcami Europy. Życzę byśmy poznali lepiej swoje dziedzictwo, które przekazali nam nasi przodkowie, rozwijali je, umacniali i starali się, jako drogą spuściznę, zachować. Z serca wszystkim błogosławię.

Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,
Z prawdziwa satysfakcją przyjąłem wiadomość, iż po raz kolejny Katolickie Radio Rodzina organizuje w tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów”. Mając w pamięci swój pobyt we Wrocławiu podczas pierwszej „Nocy Kościołów” w 2009 osobiście obserwowałem wielkie zainteresowanie mieszkańców tym wydarzeniem. Po raz pierwszy w tym roku wrocławskie „Noce Kościołów” przekraczają granice państw, bowiem realizowane będą nie tylko w Polsce, ale i na terenie Czech oraz Ukrainy.

Idea „Nocy Kościołów” zainspirowana przez Metropolitę Wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego ma szczególne znaczenia. To nowoczesna forma dotarcia z ważnym przesłaniem do współczesnego człowieka i okazja do refleksji nad naszym życiem oraz rolą i miejscem w przestrzeni publicznej wartości chrześcijańskich i tożsamością narodów Europy. Kiedy w listopadzie 2010 roku Benedykt XVI pielgrzymował do Hiszpanii skierował mocne przesłanie do Starego Kontynentu. Wezwał całą Europę do ożywienia korzeni chrześcijańskich i do budowania swej teraźniejszości i przyszłości na autentycznej prawdzie, wolności i sprawiedliwości. To właśnie wydarzenie „Nocy Kościołów” jest tą nowoczesną formą, odpowiedzią na wezwanie papieża, aby bez lęku w interesujący i niekonwencjonalny sposób przypominać Europie o podstawowych wartościach chrześcijańskich i jej wielkim dziedzictwie. Życzę uczestnikom „Nocy Kościołów” w Polsce, w Czechach i na Ukrainie wielu przeżyć, inspiracji duchowych i intelektualnych oraz wielu wrażeń artystycznych.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Państwo,
Z wielką satysfakcją przyjąłem wiadomość, że w ostatni weekend czerwca odbędzie się trzecia edycja „Nocy kościołów”. Kościół to nie tylko miejsce kultu religijnego, to w równej mierze świątynia sztuki. Możliwość przebywania we wnętrzach kościelnych w niekonwencjonalnym czasie i okolicznościach, sprzyja pogłębionej refleksji; jest też źródłem inspirujących doznań intelektualnych, estetycznych i muzycznych. Projekt ten, powołany do życia 2009 roku, został przyjęty z zadowoleniem przez mieszkańców Dolnego Śląska. Ekumeniczny i międzynarodowy charakter tegorocznej edycji „Nocy kościołów” służy promocji kultury polskiej, w duchu porozumienia i dialogu wspólnej Europy. Idea „Nocy kościołów” nawiązuje swoją formułą do ogólnopolskiej akcji „Noc muzeów”, tak mocno już ugruntowanej w świadomości społecznej. Żywię nadzieję, iż przykład płynący z Dolnego Śląska zainspiruje władze kościelne innych regionów Polski, aby to wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Katolickiemu Radiu Rodzina – organizatorowi tego przedsięwzięcia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji, pragnę podziękować za wysiłek włożony w przygotowanie tej wyjątkowej imprezy. Słowa wdzięczności kieruję do Księży Ordynariuszy: Jego Ekscelencji Księdza Mariana Gołębiewskiego – Metropolity Wrocławskiego, Jego Ekscelencji Księdza Ignacego Deca – Biskupa Świdnickiego.

Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,
W tym roku odbędzie się trzecia edycja „Nocy Kościołów”, którą jako Marszałek Województwa Dolnośląskiego, objąłem patronatem honorowym.
Wydarzenie z każdym rokiem nabiera większego rozmachu i zyskuje na popularności. Tegoroczna odsłona swoim zasięgiem obejmie nie tylko dolnośląskie diecezje, ale również parafie w Czechach i na Ukrainie. Przez trzy dni odwiedzający będą mieli okazję spojrzeć na świątynie nie tylko jako na miejsca kultu, ale także kolebkę kulturalną i ideową nowoczesnej Europy. W programie przewidziano otwarte panele dyskusyjne, koncerty oraz zwiedzanie tajemniczych zakątków kościołów.
Udział w wydarzeniu jest szansą na dyskusję i wymianę poglądów z najznamienitszymi przedstawicielami Kościoła na Dolnym Śląsku, politykami europejskiego formatu, a także znanymi ogólnopolskimi publicystami. Pojawia się niepowtarzalna okazja, żeby stać się aktywną częścią dialogu o stanie i przyszłości chrześcijańskiej Europy. Warto z niej skorzystać. Zapraszam Państwa do udziału w czerwcowej „Nocy Kościołów 2011”. Jestem przekonany, że dostarczy ona wszystkim wielu niezapomnianych przeżyć duchowych i radości z odkrywania sakralnych skarbów naszych małych ojczyzn.

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Szanowni Państwo,
Kiedy słyszę w mediach narzekania, że ludzie nie chodzą do kościołów, chce mi się odpowiedzieć: bo sprawdzacie w dzień! A trzeba było sprawdzić w nocy.
W dzień kościół służy skupieniu i modlitwie. W nocy – zwłaszcza każdej „Nocy Kościołów” – świątynie wrocławskie odkrywają swoje tajemnice. W tym roku również będzie można zwiedzić miejsca, do których na co dzień nie mamy wstępu na przykład klasztor Urszulanek czy kryptę Henryka Pobożnego. Ale „Noce Kościołów” to nie tylko okazja niezwykłej wycieczki. To przede wszystkim czas zastanowienia nad współczesnym Kościołem – nad jego rolą w życiu publicznym Polski i Europy czy nad jego stanowiskiem wobec problemów moralnych. W kościołach odbędą się dyskusje i spotkania z ludźmi, którzy wsłuchują się w puls wspólnoty i poprzez dyskusję starają się zrozumieć i wytłumaczyć procesy, które w niej zachodzą. Aby uczta duchowa, jaką są „Noce Kościołów” była „pełnowartościowym posiłkiem”, w ich programie nie mogło zabraknąć także muzyki. W imieniu organizatorów zapraszam na liczne koncerty i pokaz sztucznych ogni. Mam nadzieję, że „Noce Kościołów” po raz kolejny pokażą, że do kościoła zaglądać naprawdę warto i że przekonanych o tym ludzi jest oraz więcej.

Wojciech Murdzek
Prezydent Świdnicy

Szanowni Państwo,
Noc Kościołów już po raz drugi zagości w Świdnicy. Mieszkańcy naszego miasta, a także turyści, których zachęcamy do odwiedzenia Świdnicy, będą mieli okazję wziąć udział w nietypowym wydarzeniu. Noc Kościołów, która czerpie najlepsze wzorce z Nocy Muzeów, to okazja do wysłuchania wykładów czy też koncertów o nietypowej porze w sakralnej przestrzeni.

Zachęcam do skorzystania z tej wyjątkowej propozycji przygody zarówno w sferze ducha jak i estetycznej czy intelektualnej. Życzę wszystkim uczestnikom dobrego czasu i owocnych spotkań. A przy okazji mam nadzieję, że ciekawy program przygotowany dla Świdnicy i Wrocławia pozwoli na stwierdzenie, że warto było poświęcić część nocy.

Bogusław Szpytma
Burmistrz Kłodzka

Szanowni Państwo,
Sfera duchowych doznań połączona z artystycznymi wrażeniami wywołująca wśród uczestników „Nocy Kościołów” wiele wzruszeń i kształtująca wrażliwość na sztukę pozwala mi z wielką przyjemnością i satysfakcją zaprosić Państwa na kolejną edycję tego niezwykle ważnego na Dolnym Śląsku wydarzenia. Podczas „Nocy Kościołów 2011” będą mogli Państwo odkryć sakralne tajemnice i zachwycić się pięknem wnętrz dwóch kłodzkich świątyń – Matki Bożej Różańcowej oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obcowanie z taką formą intelektualnej prowokacji, jaką oferują wydarzenia w ramach „Nocy Kościołów”, nie zawsze jest możliwe. Drzemiąca wśród nas wszystkich potrzeba zjednoczenia się i uczestnictwa w ciekawych prelekcjach, wystawach i koncertach jest możliwa do spełnienia dzięki takim inicjatywom.

Niezmiernie miło będzie mi powitać wszystkich gości „Nocy Kościołów” w Kłodzku. Zabytkowa architektura wnętrz świątyń prowadzonych przez ojców franciszkanów, ojców jezuitów oraz panująca tam szczególna atmosfera duchowości zachęcają do zwiedzenia tych wyjątkowych miejsc.

Życzę wszystkim uczestnikom dobrze spędzonego czasu.

Mykhailo Kulyniak
Minister Kultury Ukrainy

Szanowni organizatorzy i uczestnicy przedsięwzięcia!
Życzę z całego serca wszystkim Wam i każdemu z osobna dużo duchowych i twórczych osiągnięć w dalszym tworzeniu wartości duchownych, sukcesów we współpracy międzynarodowej. Życzę również owocnego dialogu, który w dzisiejszych czasach bazuje na historycznie określonej chrześcijańskiej przestrzeni europejskiej. Jestem przekonany, iż nowe twórcze perspektywy i wspólne dziedzictwo przyczynią się do dalszych spotkań i kontaktów na wszystkich szczeblach życia religijnego w przyszłości.

Mykoła Dżyga
Gubarnator Obwodu Winnickiego

W świecie są odwieczne wartości, które zachowują się w ludzkich sercach i przechodzą z pokolenia na pokolenia, składając się na duchową spuściznę narodu. Chrześcijańskie podstawy, które posilają się prawdziwą wiarą, wzbogacają ludzkie dusze, zmuszają do służenia dla dobra bliźniego w imię Nadziei i Miłości, bez czego niewyobrażalny jest świat.

Każdy człowiek w poszukiwaniach prawdy zawsze wychodzi na tę jedyną drogę, która prowadzi do Stworzyciela. Początkiem tej drogi zawsze jest Kościół Boży, który jest centrum duchowego życia wiernych. Przecież właśnie tu odbywają się nasze duchowe narodziny i odrodzenie. Mieszkańcy Winnicy mają nieocenione dziedzictwo sztuki sakralnej poprzednich pokoleń. Na terytorium obwodu działają 1022 cerkwie, z których 223 ( w tym 44 kościoły) są zabytkami kultury, architektury i urbanistyki narodowego i lokalnego znaczenia. Zachowując kościoły, zachowujemy swoją duchową moc, Łaskę Pana, wsparcie i nadzieję na to, iż nasi potomkowie będą budować swoje życie na fundamencie głębokiej wiary, chrześcijańskich ideałów dobra i miłosierdzia.

Wołodymyr Grojsman
Prezydent Winnicy

Drodzy przyjaciele!
Satysfakcjonującym jest, iż tegoroczna edycja Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa odbywa się po raz pierwszy na Ukrainie, m.in. w Winnicy, gdzie tysiące rodzin mają polskie korzenie. Winnica jest miastem, które od wielu lat współpracuje z Polską na różnych płaszczyznach. Otóż to, że właśnie w naszym mieście odbędzie się taka impreza w ramach Europejskich Spotkań jest kolejnym potwierdzeniem naszych przyjaznych stosunków z Polską. Pozwólcie w imieniu własnym oraz społeczności lokalnej Winnicy złożyć wszystkim uczestnikom życzenia wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że miło spędzony czas w Winnicy pozostawi na długo dobre wrażenia z pobytu w naszym mieście.

 

© 2017 Radio Rodzina | Źródła zdjęć | Projekt strony: Adam Kiwała | projekt logo NK: Justyna Maja Telejko
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niego oznacza akceptację tego faktu