Noce Kościołów 2009 - Patronat Honorowy


Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o organizacji przez Katolickie Radio Rodzina, po raz pierwszy w naszym mieście Wrocławiu, wydarzenia religijno- ‑artystycznego pod nazwą Noce Kościołów. Tysiącletnia tradycja wyrosła z kultury chrześcijańskiej, która zaowocowała na naszej dolnośląskiej ziemi wspaniałymi budowlami sakralnymi, tchnie w te prastare mury nowy impuls w wymiarze religijnym, artystycznym, kulturalnym.
Uczestnicy Nocy Kościołów brać będą udział w celebracjach liturgicznych, wysłuchają pięknych koncertów, uczestniczyć będą w ciekawych dyskusjach i wykładach dotyczących obecności chrześcijanina we współczesnym świecie. Idea Nocy Kościołów – budowania porozumienia i dialogu pomiędzy ludźmi na gruncie chrześcijaństwa – wpisuje się w wspaniałą tradycję Wrocławia; miasta otwartego; miasta spotkań. Wierzę, iż wydarzenie Nocy Kościołów na stałe wpisze się w obchody Dni Wrocławia.

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski


Hans Gert Pöttering
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,
z wielką radością przyjąłem informację o organizowanych przez Katolickie Radio Rodzina we Wrocławiu w dniach 19 i 20 czerwca 2009 roku „Nocy Kościołów”. Tym większa moja radość iż to właśnie media katolickie podejmują dziś w organizowanych przez siebie wydarzeniach kulturalnych tematy tak ważne dla naszego kontynentu.

Mając w pamięci nie tak dawne obchody 5 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak również wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyly się na początku tego miesiąca, warto przywołać słowa Jana Pawła II które wypowiedział 2 maja 2004 roku. Papież zaznaczył, że „jedność narodów europejskich, jeśli chce być trwała, nie może jednak dotyczyć tylko gospodarki i polityki”. – Jak przypomniałem podczas mej pielgrzymki do Composteli w listopadzie 1982 r., dusza Europy i dzisiaj pozostaje zjednoczona, ponieważ odwołuje się do wspólnych wartości ludzkich i chrześcijańskich. Dzieje kształtowania się narodów europejskich szły w parze z ewangelizacją. Dlatego, mimo kryzysów duchowych, jakie naznaczyły życie kontynentu aż do naszych dni, nie można by zrozumieć jego tożsamości bez chrześcijaństwa – mówił Jan Paweł II.

Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości religijnej i kulturowej, dialog między wschodem a zachodem kontynentu czy wreszcie pochylenia się nad fenomenem Wrocławia – miasta tak bardzo europejskiego (ze swoją „Dzielnicą Czterech Świątyń”), które dziś dzięki swojej aktywności mocno wpisuje się w rytm życia kontynentu, to tematy ważne dla Europy i samych Dolnoślązaków podejmowane podczas wrocławskiej „Nocy Kościołów”.

Obejmując patronat nad tym wydarzeniem proszę Księdza Dyrektora o przekazanie moich życzeń owocnych przeżyć duchowych, intelektualnych i artystycznych wszystkim mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska uczestniczącym w Nocy Kościołów.


Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Państwo,
z prawdziwą satysfakcją przyjąłem wiadomość o wydarzeniu zatytułowanym Noce Kościołów „Wrocław – miasto spotkań”. Idea tego projektu, nawiązująca do odbywającej się tradycyjnie w maju Europejskiej Nocy Muzeów, doskonale wpisuje się w założenia polityki kulturalnej realizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wrocław – miasto leżące na pograniczu kultur – jest idealnym miejscem do stawiania pytań o kulturę, tradycję i tożsamość, jak również o przyszłość coraz bardziej wspólnej Europy. Jestem przekonany, że wszystkie zaplanowane wydarzenia będą cieszyły się żywym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Wrocławia.

Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom tego szlachetnego przedsięwzięcia za ogromną pracę włożoną w jego przygotowanie i wyrazić nadzieje, że Noce Kościołów, podobnie jak Noc Muzeów, wpiszą się na stałe do kalendarza największych polskich wydarzeń kulturalnych.

Marek Łapiński
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt zaprosić mieszkańców Dolnego Śląska do udziału w wydarzeniu wyjątkowym. Noce Kościołów, dzięki swojemu unikalnemu programowi pozwolą połączyć przeżycia duchowe z artystycznymi oraz pobudzą nas do głębszych przemyśleń. Dyskusje i wykłady poruszą tematy ważne i interesujące, a udział znanych i poważanych osobistości jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego i intelektualnego. Uczestnicząc w Nocach Kościołów mają Państwo okazję przeżyć czerwcowe wieczory obcując z kulturą w otoczeniu nietypowej scenerii – pięknej architektury obiektów sakralnych Dolnego Śląska. Organizatorzy przygotowali program artystyczny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: od światowej prapremiery Kantaty Tumskiej, poprzez występ jazzowych artystów do koncertu muzyków z nurtu popkultury – Eweliny Flinty i zespołu Arka Noego. Warto także skorzystać z możliwości bliższego zapoznania się z pięknymi i tajemniczymi, ze względu na swoją niedostępność, kościołami i klasztorami. Pod opieką przewodników PTTK odkryją one przed zwiedzającymi wiele swoich tajemnic.

Noce Kościołów to sposób na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, ale nie tylko. To także wyjątkowa, w dzisiejszych czasach okazja do pielęgnacji sfery sacrum, w duchu ekumenizmu, zrozumienia i dialogu. To noce, podczas których ludzie wierzący będą mogli być bliżej Boga w wyjątkowy sposób. Zapraszam serdecznie wszystkich Dolnoślązaków do udziału w Nocach Kościołów. To niepowtarzalna okazja poznania kościołów, które znamy i odwiedzamy na co dzień, od strony często niedostępnej i nieznanej.

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Szanowni Państwo,
Gdy zastanawiałem się, jak zachęcić Państwa do udziału w wydarzeniach Nocy Kościołów, na pomoc przyszła mi… polska ortografia. Wyróżnia ona bowiem kościół i Kościół. O tym pierwszym myślimy przy okazji świąt oraz w każdą niedzielę, gdy udajemy się na mszę. To budynek w którym się gromadzimy. Ten drugi to – Kościół, pisany wielką literą, oznaczający wspólnotę.

Kilka dni czerwcowych da nam okazję do zapoznania się i z kościołami – również tymi w nich miejscami, do których na co dzień nie ma wstępu (np. Krypty Katedry), i z zagadnieniami dotyczącymi Kościoła znajdującymi się poza nurtem naszego „cywilnego” życia aspektami Kościoła. Będzie zatem można wejść do seminarium, by przekonać się, jak żyją klerycy. Będzie można posłuchać dyskusji o roli kobiet w Kościele czy o ekumenizmie. Noc Kościołów jednak nie tylko zaspokoi naszą ciekawość. Realizując ideę ewangelizacji poprzez kulturę, organizatorzy przygotowali wiele koncertów w kościołach, m.in. prapremierę Kantaty Tumskiej.

Wszystko to wydarzy się we Wrocławiu, Mieście Spotkań. Zapraszam.

 

© 2017 Radio Rodzina | Źródła zdjęć | Projekt strony: Adam Kiwała | projekt logo NK: Justyna Maja Telejko
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niego oznacza akceptację tego faktu