Plakat Nocy Kościołów 2009

Noce Kościołów 2009 - podsumowanie

Panele dyskusyjne i koncerty we wrocławskich kościołach, zwiedzanie niedostępnych na co dzień skarbów kultury, możliwość nocnej spowiedzi i modlitwy wypełniły program „Nocy kościołów", zorganizowanych przez Katolickie Radio Rodzina 19 i 20 czerwca. Głównym punktem programu drugiego dnia był panel dyskusyjny pt. „Chrześcijańska Europa?" z udziałem abp. Mariana Gołębiewskiego, europosłów Jerzego Buzka i Andrzeja Wielowieyskiego.

Podczas Mszy św. abp Marian Gołębiewski porównał Kościół w Europie do płynącej przez ocean łodzi. „Są epoki spokojniejsze, które nie wywołują w nas uczucia strachu i lęku. Ale są też epoki bardzo burzliwe, kiedy łódź Kościoła bardzo się chwieje, a nawet napełnia się wodą, co grozi jej zatonięciem. Co wtedy robić?" - pytał metropolita wrocławski. Jego zdaniem, poza wołaniem „Panie, ratuj nas bo giniemy", należy pamiętać, że Chrystus płynie z nami w łodzi i nigdy nie opuszcza swojego Kościoła.

„Czy ten ocean, któremu na imię Europa jest jeszcze chrześcijański? Czy ma w sobie jakieś przyjazne energie, które mogą być wykorzystane przez ludzi wierzących w Boga i Jezusa Chrystusa?" - pytał hierarcha. Zaznaczył, że cywilizacja europejska wyrosła na objawieniu judeochrześcijańskim zawartym Biblii i prawie rzymskim.

Abp Gołębiewski zastanawiał się czy wobec wielkich i szybkich przemian czy Europa pozostanie jeszcze chrześcijańska. „Czy następne pokolenia będą jeszcze wierzyły w Boga, będą czytały Biblię, będą wyznawały wiarę w Jezusa Chrystusa?" - pytał kaznodzieja. Jego zdaniem jednak nie wolno wątpić, nie wolno wpadać w pesymizm.

„Chrześcijanin, jeśli autentycznie wierzy w Boga, mysi być w jakimś sensie optymistą i żyć nadzieją" - powiedział arcybiskup. Na zakończenie zachęcił do modlitwy za Europę, aby pozostała chrześcijańska i nie zatraciła swej tożsamości.

Podczas panelu dyskusyjnego o chrześcijańskiej Europie z abp. Marianem Gołębiewskim, zostali zaproszeni europosłowie Jerzy Buzek i Andrzej Wielowieyskiego a także specjalista od prawa europejskiego prof. Krzysztof Wójtowicz.

„Czy mamy głęboką chrześcijańską wiarę? Czy w ogóle pamiętamy o chrześcijańskich korzeniach Europy. Czy jesteśmy w stanie przyznawać się do chrześcijaństwa?" - pytał Jerzy Buzek. Jego zdaniem w naszym kraju odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, ale nie powinien to być dla nas powód do zadufania w sobie.

„Różnice to także wyzwanie dla nas" - mówił Buzek. Zastanawiał się także w jaki sposób przenosić chrześcijańskie wartości na język codziennej polityki? W jego ocenie polskie doświadczenie „Solidarności" była realizacją chrześcijańskich wartości w życiu codziennym.

Prof. Buzek przypomniał fakt, że w konstytucji europejskiej nie został przyjęty zapis o chrześcijańskich korzeniach Europy. „To nasz upokorzyło, jako chrześcijan - ocenił. - Dlaczego Europejczycy nie zagłosowali za taką prosta, oczywistą prawdą historyczną?" - pytał. Jego zdaniem boją się, że chrześcijanie chcą zawłaszczyć Europę. „Musimy być powściągliwi i przedstawiać wartości w sposób społecznie użyteczny" - proponował Jerzy Buzek.

Poseł Andrzej Wielowieyski zwrócił uwagę na, doceniane przez społeczeństwo, zdobycze Europy, wśród których podkreślił 60 lat pokoju, poczucie bezpieczeństwa i dobrobyt. - Jednocześnie laicyzacja, obojętnienie ludzi zderza się w rewolucją informacyjną. Człowiek jest coraz biedniejszy, coraz bardziej samotny, coraz trudniej mu żyć - powiedział Wielowieyski. Jego zdaniem należy zwrócić uwagę na „mądry ekumenizm", kontakt z obywatelami i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

„Kościół jest za mało obywatelski - ocenił Wielowieyski. - Potrzebujemy odpowiedzialnych, aktywnych chrześcijan, potrzebujemy kościoła męskiego i żeńskiego" - apelował. Jego daniem Kościół nie będzie ewangelizował skutecznie Europy, jeżeli kobiety nie będą miały więcej do powiedzenia. Zwrócił także uwagę na potrzebę duchowego i moralnego a nie jurydycznego podejścia do człowieka. Prof. Krzysztof Wójtowicz mówił o wpływie wartości chrześcijańskich na prawo stanowione. Jego zdaniem przykładem takiego wpływu jest odwołanie do godności człowieka, jako podstawy wszelkich praw.

Abp Gołębiewski przypomniał, że zawsze opowiadał się za wejściem Polski do Unii Europejskiej. W jego ocenie antyeuropejskie fobie w dużej mierze minęły. „Jest jeszcze wiele pretensji i irracjonalnych uprzedzeń - stwierdził arcybiskup. - W każdym społeczeństwie będą skrajne pozycje, ale myślę, że marzenie o Polsce, która byłaby jakimś wyizolowanym rajem, bez połączeń z innymi krajami jest nierealne" - powiedział metropolita.

Jego zdaniem największym zagrożeniem jest brak szacunku dla godności osoby ludzkiej i uderzanie w rodzinę i małżeństwo. „Jeżeli w to uderzymy to przegramy chrześcijańską Europę" - powiedział.

Podczas spotkania Jerzy Buzek otrzymał „Złoty laur radiowy" Katolickiego Radia Rodzina. Po panelu dyskusyjnym odbył się koncert orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej. W jej wykonaniu zgromadzeni usłyszeli uwerturę „Egmont" - Ludwika van Beethovena i fragmenty IX Symfonia Ludwika van Beethovena.

„Noce kościołów" to seria wydarzeń religijnych i kulturalnych, które odbywały się równocześnie w wielu kościołach miasta Wrocławia. W późnych godzinach wieczornych można było zwiedzać krypty wrocławskiej katedry i Mauzoleum Piastów Śląskich, uczestniczyć w koncertach i wystawach artystycznych.

Ważnym punktem programu były panele dyskusyjne na temat roli kobiety w Kościele, liturgii, ekumenizmu i spotkania Wschodu z Zachodem. W ramach „Nocy kościołów" seminarium duchowne i klasztory sióstr elżbietanek i Marianek zorganizowały „Noce otwartej furty".

Specjalnie na okazję Nocy Kościołów mieszkający we Wrocławiu Włoch, Francesco Bottigliero do tekstów Janusza Telejki skomponował kantatę „Wrocław miasto spotkań", która miała swoją światową prapremierę 19 czerwca w pierwszy dzień „Nocy kościołów", w bazylice św. Elżbiety.

„Noce kościołów" objęli swoim patronatem abp. Marian Gołębiewski, Hans Gert Pottering - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Łapiński - Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia.

© KAI (xaj / Wrocław)

 

© 2017 Radio Rodzina | Źródła zdjęć | Projekt strony: Adam Kiwała | projekt logo NK: Justyna Maja Telejko
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niego oznacza akceptację tego faktu